zondag 12 november 2017

Oud en der dagen zat.


Die titel hierboven slaat nu eens niet op mijzelf.
Over oud zijn wil ik het verder niet hebben, de duvel is oud, maar ik ben nog lang niet "der dagen zat".
Maar als je op een zondagmorgen zo eens rondslentert door de omgeving zie je wel zaken die hard aan het aftakelen zijn.

Op de foto hierboven zie je bijvoorbeeld een oude verroeste zelfbinder, een maaimachine waar vroeger het graan mee werd gemaaid en in één beweging in schoven werd gebonden. Een wonder van techniek, destijds. En nu staat het ergens in een verwilderd weiland weg te roesten.

En direct daar naast staat een oude hangaar op instorten. In de loop van de tijd blijft er steeds minder van over, het dak stort in en de pilaren vallen om. Dat komt er van als je iets niet onderhoudt.

Kortom, er staat geschreven "van stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren". Dat geldt dus niet alleen voor mensen.

Dit was de spirituele boodschap voor deze zondagmiddag.