zaterdag 29 april 2017

Als het kalf........

Nou nee, het moet eerder zijn: als de kip verdwenen is repareert men het hok.
Ik heb een week geleden een broedse kip op eieren gezet in de hoop dat er drie weken later een aantal kuikens geboren zouden worden. 
Want zo werkt de natuur.
Wie schetst mijn grote ontsteltenis en tomeloos verdriet toen ik vanmorgen in de kippenweide kwam en zag dat het rennetje, waarin de kip zat te broeden, ruw was opengebroken en dat de kip en de eieren verdwenen waren. Enkel de veren waren overgebleven. 
Dat moet haast een vos geweest zijn die deze onvergefelijke misdaad gepleegd heeft. Een vos die nu in het voorjaar vast weer enkele hongerige vossenkindermondjes heeft te vullen en dus op rooftocht moet. 
Want zo werkt de natuur.
En dat is allemaal mooi en aardig, natuurlijk en noodzakelijk, maar ik had liever gehad dat hij daarvoor naar de buren was gegaan. Daar zijn veel meer kippen te roven.


Diny en de buurkoeien helpen mij gezamenlijk met mijn rouwverwerking.
Want zo werkt de natuur.